Stichting Groenewegen Juristen & Mediators

Uw recht is onze zorg


BRIEFADRES

Een briefadres is een hulpmiddel om te zorgen dat kwetsbare groepen blijven ingeschreven in de gemeentelijke basis registratie personen (GBA). Er zijn helaas twee groepen 'daklozen' de groep zonder verblijf en de groep zonder vast verblijf. Wettelijk gezien is het uitgangspunt dat iedereen zich inschrijft op het adres waar men feitelijk verblijft. Dit is in véél gevallen een ongewenste situatie en niet altijd mogelijk. 


Uiteraard, is het gewenst dat er regels en wetten zijn vast gesteld om het oneigenlijk gebruik van het postadres tegen te gaan en kwetsbare groepen zonder woonadres, te registreren op een briefadres van een persoon of rechtspersoon. 


Het dakloos zijn heeft vaak een diepere achtergrond, meestal schulden, waardoor men compleet het overzicht is kwijtgeraakt. Ons kantoor zal met het verschaffen van een postadres óók het schuldenpakket van de cliënt onder handen nemen.  


WET BASISREGISTRATIE VOOR PERSONEN

Iedere bewoner van Nederland is verplicht zich in te schrijven – of te registreren – op een adres. Dit adres zal moeten worden doorgegeven aan het gemeentelijk loket voor burgerzaken. Op dit adres kunt u uw overheidsstukken ontvangen en bent u traceerbaar voor de overheid. U heeft zo recht op sociale voorzieningen, maar kunt ook uw paspoort vernieuwen, rijbewijs aanvragen en dergelijke. Het is verboden om zonder vaste woon- of verblijfsplaats te werken of een uitkering te krijgen, in sommige gevallen kunt u verplicht worden tot een inschrijving. Indien men niet ingeschreven staat loopt men het risico om hoge boetes te krijgen of om bepaalde voorzieningen mis te lopen. In de wetgeving rond de BRP zijn de zaken hieromtrent vastgelegd.

Wettelijke definitie van een woonadres weergegeven (wet BRP artikel 1.1o): 

1. Het adres waar betrokkene woont, waaronder begrepen het adres van een woning die zich in een voertuig of vaartuig bevindt, indien het voertuig of vaartuig een vaste stand- of ligplaats heeft, of, indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres waar hij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten

2. Het adres waar, bij het ontbreken van aan adres als bedoeld onder 1, betrokkene naar redelijke verwachting gedurende drie maanden minstens twee derde van de tijd zal overnachten.  

De administratieve dakloze

Om verschillende redenen kan een ieder in een nijpende situatie terecht komen waardoor men geen 'verblijfadres' meer heeft. Doet u heir niets aan dan word u als burger uit het het register GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) geschreven en zal u een 'spookburger' worden met alle gevolgen van dien, bestuurlijke boetes (maximaal € 320,00) geen recht op een zorgverzekering, DiGid code vervalt, geen verlengingen meer rijbewijs/ID kaart, et cetera. U gaat in ernstige problemen komen. 

Wij verzorgen postadressen en inschrijfadressen waardoor men weer een bestaan kan opbouwen binnen de Nederlandse maatschappij. Heeft u financiële problemen dan zullen wij u hiermee gaan helpen en tot een oplossing komen met uw schuldeisers. Zijn er onterechte vorderingen aan u ten laste gelegd, dan kijken wij of deze teniet gedaan kunnen worden doormiddel van juridische procedures. 

Kosten

- Bureaukosten: vooraf éénmalig € 185,00 (opstellen benodigde stukken, dossiervorming en indienen aanvraag gemeente).   

- Postadressen voor bereikbaarheid van de overheid, kosten deze: € 59,00 per maand. Deze maandelijkse kosten gaan pas in ná    inschrijving en goedkeuring postadres. 

Voorwaarden

De administratieve/economische dakloze zal worden getoetst op basis van de informatie die bij ons beschikbaar is. Er zal hierbij gekeken worden naar de financiële situatie, delict geschiedenis, arbeidsgeschiedenis en naar de reden waardoor men administratief dakloos is geworden. Men betaalt per maand vooruit en blijft met ons in contact inzake het gebruik van het postadres. Wij controleren regelmatig ‘de huurders’ en zullen in geval van misstanden de overeenkomst per direct opschorten.

Postadres/KvK vestigingsadres virtueel kantoor en flexibele kantoorruimte in Rotterdam

Bent u een startende ondernemer, ZZP’er of thuiswerkende ondernemer op zoek naar een vestigingsadres voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel? Bij ons heeft u al een privé/zakelijk postadres of vestigingsadres vanaf  € 59,00 per maand. Al uw post wordt bijgehouden en doorgestuurd middels e-mail of per brievenbus. Met deze maandelijkse kosten geniet u óók juridische bijstand zodat u zorgeloos kan ondernemen.

HET MENTORSCHAP

Steeds vaker worden mensen in Nederland dakloos of hulpbehoevend door een ziekte of niet meer in staat om hun eigen beslissingen te nemen, betreffende zorg, behandelingen begeleiding. In zo'n kan stichting Groenewegen Juristen optreden als 'mentor' om uw te beschermen tegen financiële en juridische belangen.

Het is niet zo dat het 'mentorschap' alleen maar uw geldzaken regelt en beheert, máár ook uw zorg en welzijn. Daar onze stichting vele daklozen mensen bijstaat in hun problematiek trachten wij hen doormiddel van mentorschap weer een stap in de maatschappelijk te kunnen geven. Indien onze cliënten niet meer goed is staat zijn om zelf keuzes te maken, dan treden wij in overleg met de ouders of familie om zo tot een degelijke oplossing te komen. 

Omdat wij als stichting zijnde een goed netwerk hebben, zullen wij in het voorruitzicht middels de rechtbank toegang hebben tot een veelheid aan deskundigen en ondersteunende professionals die ons nader kunnen adviseren. 

Werkwijze

U wordt na verzoek uitgenodigd voor een intake - kennismakingsgesprek, bij ons kantoor. Mochten we tot een goede overeenkomst komen, dan wordt het verzoekschrift mentorschap opgesteld in gediend bij de rechtbank. Alle bijbehorende stukken zullen wij voor zorg dragen dat deze voor een goede beoordeling bij de rechtbank terecht komen.

De beslissing van de kantonrechter

Wij als stichting melden aan de kantonrechter wij een benoeming tot mentorschap willen aangaan. De kantonrechter zal na een beoordeling een beschikking toekennen voor het mentorschap. Als al deze formaliteiten in goede orde zijn afgehandeld wordt het mentorschap aan alle landelijke instanties medegedeeld dat alle financiële zaken en handelingen door onze stichting worden verzorgt.

Inzicht in zaken

Al uw financiën / inkomsten worden op onze derdenrekening gestort, waarvan de uitgaven worden voldaan voor u. Tevens, wordt er voor u een rekening geopend waar u geld op gestort krijgt voor uw onderhoud voor vrije besteding.

Elk jaar wordt er een verantwoording der rekening opgesteld welke ter goedkeuring naar de kantonrechter wordt toegezonden. Ook u als cliënt zijnde krijgt deze verantwoording in uw bezit. Het opstellen van een budgetplan zal samen met u worden besproken en opgesteld en uw bankafschriften kunnen na verzoek worden toegezonden aan waardoor we u inkomsten en uitgaven patroon beter kunnen bewaken. 

Hebben wij uw interesse gewekt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier op deze website of per telefoon of e-mail. Binnen 24 uur krijgt u een reactie van ons.

Uw recht is onze zorg