Stichting Groenewegen Juristen & Mediators

Uw recht is onze zorg

Letselschade op zich, is al leed genoeg

Het zal u maar overkomen, een ongeval. Uw wereld staat op zijn kop en u moet zich ineens met andere zaken bezig houden dan u zou willen. Als u bij een ongeval gewond raakt en schade oploopt is volgens art 6:95 BW(verplichting tot schade-vergoeding), wilt u vanzelfsprekend deze schade vergoed krijgen. U denkt natuurlijk over langlopende procedures en verzekeraars die niet willen vergoeden of die zolang mogelijk de zaak traineren. Maar als u net betrokken bent geraakt bij een ongeval, weet u vaak niet wat er nu precies boven uw hoofd hangt. Wij van Stichting Groenewegen Juristen & Mediators kunnen u hierbij helpen. 

Vaak wordt aangegeven dat iedere zaak uniek is en dat vooraf niet aan te geven is hoe het proces zal verlopen. Op zich is het waar dat iedere zaak op zichzelf staat, maar dat wil niet zeggen dat er geen rode draad is aan te geven. 

Wij werken volgens de Gedragscode voor Letselschade Behandeling en voorafgaand krijgt u een E-Book met een uitleg van het aankomende proces.

 


Begeleiding Letsel en slachtofferzaken. 

Doordat geweldsmisdrijven aan het stijgen zijn {alleen al in 2015 138.000 delicten} en vele slachtoffers geen aangifte doen omdat deze al bang genoeg zijn en niet de weg weten hoe dit juridisch aan te pakken. Kunnen wij u met raad en daad bijstaan in deze juridische procedure. Daar gezien dat de heer Groenewegen de Basisopleiding Letsel en slachtofferzaken met succes heeft doorlopen, is hij het aanspreekpunt voor deze zaken. 

De kennis en vaardigheden zijn vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand in overleg met specialisatieverenigingen, Slachtofferhulp, Ministerie van Veiligheid en Justitie en ten slotte de NOVA {Nederlandse Orde van Advocaten}. Daarnaast wordt er samengewerkt met het Schadefonds Geweldsmisdrijven. 

In deze kwestie regelen wij de mat/immateriele schade voor u. Voorafgaand vragen wij het politiedossier op en gaan wij een berekening maken voor het smartengeld en de eventuele verlies arbeidsvermogen. Tevens staan wij u bij, bij de Rechtbank. 

Voor kennismaking of nadere informatie verwijzen wij u graag naar het contact formulier. 


Echtscheiding, samen goed geregeld

( wordt vervolgd) 

Mediation, overleggen is beter dan procederen

Heeft u een geschil, een probleem met een bedrijf of instelling ? Echtscheiding ? Onbetaalde vorderingen ? Arbeidsgeschil / werkgever - werknemer geschil ? Aankomend faillissement ? Dan is de stap naar de rechter een dure kwestie. Mediation kan een oplossing zijn voor dure geschillen. 

WIJ WERKEN MET EEN WIN / WIN "SITUATIE, WAARBIJ BEIDE PARTIJEN TEVREDEN ZIJN.

Met de deelnemers wordt eerst een apart en vertrouwelijk intakegesprek gehouden als zij dat willen. Dat gesprek is telefonisch of persoonlijk. Er wordt daarin onder meer uitgelegd hoe mediation werkt. Als de deelnemers en de mediator in gesprek gaan, wordt er een mediationovereenkomst ondertekend. Daarin is onder meer de vertrouwelijkheid geregeld.

Stichting Groenewegen Juristen & Mediators is neutraal en neemt geen beslissingen, maar is wel actief betrokken bij het zoeken naar oplossingen. Er wordt scherp gelet op de belangen van de deelnemers. Vaak zijn er time-outs in de mediation. Dat zijn momenten waarop de deelnemers apart en vertrouwelijk met de mediator kunnen spreken. Dat leidt regelmatig tot verrassende resultaten.

Als de deelnemers hun advocaten of adviseurs in de mediation willen betrekken, is dat voor Stichting Groenewegen Juristen & Mediators geen probleem en leidt dat doorgaans tot een snelle en passende oplossing.

Als er met elkaar een oplossing is gevonden, zorgt Stichting Groenewegen Juristen & Mediators er voor dat de afspraken goed worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

Voor kennismaking of nadere informatie verwijzen wij u graag naar het contact formulier.