Stichting Groenewegen Juristen & Mediators

Uw recht is onze zorg

Wie zijn wij?

Oprichter van Groenewegen Juristen & mediators is de heer Jeroen Groenewegen (Rotterdam, 1970). De heer Groenewegen heeft in de loop der jaren zijn sporen verdiend als jurist, counselor en register mediator. Daarnaast is hij op de hoogte van psychologisch en forensisch sociaal werk en heeft een master bedrijfsrecht behaald aan een Internationale universiteit (AIU) waar hij een vervolgopleiding volgt voor 'Doctor of Legal studies'. De heer Groenewegen is ook geregistreerd Functionaris Gegevensbescherming en toegelaten tot lid van de INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION voor het opkomen van de rechten van de mens.

Indien u een juridische vraag heeft, kunt u deze aan dhr. Groenewegen stellen. Daarna kunt u binnen drie dagen zijn advies verwachten. Mocht u vervolgens besluiten hem uw zaak in handen te geven, dan krijgt u onze rechtsbijstand aangeboden. U betaalt echter € 185,00 aan bureaukosten, eventueel te betalen in twee termijnen, daarna zetten wij uw dossier in gang. 

Mocht het komen tot een rechtszaak, dan zijn de griffiekosten en deurwaarderskosten voor uw eigen rekening. Let op: die kosten worden in de dagvaarding teruggevorderd van de tegenpartij. Ook de kosten van Groenewegen Juristen & Mediators, de 'buitengerechtelijke kosten', worden verhaald op de tegenpartij. Leeft u van een uitkering op bijstandsniveau, dan staan wij u graag met aangepast tarief bij.       


de heer mr. J. Groenewegen