Stichting Groenewegen Juristen & Mediators

Uw recht is onze zorg

Snelrecht

Het zal u niet zijn ontgaan dat wekelijks de Rijdende Rechter zaken oplost op het televisiekanaal. Wij van Groenewegen Juristen & Mediators  kunnen door middel van Snelrecht net als de Rijdende Rechter ook uw zaak oplossen,  Als u een conflict heeft en dit samen met de wederpartij wil doen oplossen middels een goedkope manier, dan kan dat middels Snelrecht: u ondertekent beiden een vaststellingsovereenkomst voor een bindende uitspraak, wat mogelijk is binnen 4 weken. 

Het nadeel van een gewone rechtszaak

Het beginnen van een rechtszaak kost bij een rechtbank al gauw ca. € 300,- of hoger  aan griffierecht + kosten van de deurwaarder en daar kunnen eventueel de hoge advocaatkosten (ca. € 120,- tot 300,- per uur) nog worden aan toegevoegd. In den regel  duurt een rechtszaak 6 tot 12 maanden voordat  u een rechterlijke uitspraak heeft. Daarmee, kunnen beide partijen in hoger beroep gaan, wat enorme kosten met zich meebrengt.  
Voordeel van Snelrecht

Het Snelrecht van Groenewegen Juristen & Mediators kan snel (uitgaande van een uitspraak binnen 4 weken) en heel voordelig zijn: deze hele kwestie kost in totaal slechts € 299,- voor elke partij (of € 598,- voor één partij). U  betaalt enkel € 49,- aan administratiekosten om de procedure te kunnen starten. De verliezende partij betaalt uiteindelijk alle proceskosten. De beslissing is bindend en hoger beroep is niet mogelijk.

Wat u moet weten over Snelrecht?

  • Voor een uitspraak met Snelrecht is het nodig dat partijen beiden instemmen dat hun geschil op deze manier wordt opgelost; zij moeten allebei de overeenkomst ondertekenen.
  • De uitkomst is bindend, dus ook als één van beide partijen het niet eens is met de uitspraak in Snelrecht.
  • Hoger beroep is niet mogelijk
  • Hoe alles exact in zijn werk gaat, is vastgelegd in de overeenkomst tot Snelrecht. U kunt de procedure ook lezen in de algemene voorwaarden.
  • Mocht u de aanvraag indienen maar ondertekenen niet allebei de partijen de overeenkomst, dan kan geen uitspraak worden gedaan. De administratiekosten kunt u dan niet terugkrijgen.
  • In principe volgt het oordeel in Snelrecht binnen 4 weken, maar partijen hebben wel - als dit nodig mocht zijn - de mogelijkheid om kort uitstel te vragen van maximaal 14 dagen. De procedure moet immers wel volledig juist verlopen, zodat het geschil op goede gronden kan worden opgelost.
  • Het Snelrecht van Groenewegen Juristen & Mediators moet je niet verwarren met dezelfde term die in het strafrecht wordt gebruikt, want dit is iets geheel anders!
  • De betaalde administratiekosten van tijdelijk slechts € 49,- worden verrekend met de betaling van € 299,- dus uiteindelijk betaal je alleen dat bedrag: eerst € 49,- en daarna € 250,- en dus in totaal 299,-. De administratiekosten worden niet terugbetaald, bijvoorbeeld als de wederpartij geen snelle oplossing via Snelrecht wil of als je je later bedenkt en het zelf niet meer wilt.
  • Vragen over Snelrecht? Stel ze gerust voor je de overeenkomst bestelt. 


Heeft u vragen over de procedure, vraag ons dan naar de procedure voorwaarden.